Enda bedre forsikringer til deg

Her er en oversikt over hva som blir bedre med årets forsikringer.

Familie_140519301.jpg

Kritisk sykdom

Forsikringen Kritisk sykdom blir bedre fra 2024:

 • Flere sykdommer gir rett til utbetaling
 • Ekstra utbetaling til emosjonell støtte
 • Erstatning ved langvarig sykehusopphold
 • Raskere utbetaling

Ni flere sykdommer som gir rett til utbetaling

Dette er de nye sykdommene:

 • Alzheimer før fylte 60 år
 • Epilepsi
 • Utlagt tarm
 • Utposing på hovedpulsåren
 • Utposing på hjernens blodårer
 • Godartet svulst i ryggmarg
 • Hjernehinnebetennelse (bakteriell meningitt)
 • Guillaine – Barre syndrom
 • Creutzfeldt Jakobs sykdom​

Ekstra utbetaling til emosjonell støtte

Forsikringen gir en ekstra økonomisk støtte i en vanskelig tid. Erstatningen er på 10 000 kroner og utbetales samtidig med innvilget erstatning relatert til en av sykdommene/diagnosene som definert i forsikringen. ​

Erstatning ved langvarig sykehusopphold​

Ved sammenhengende sykehusopphold på minst 60 døgn grunnet sykdom får du utbetalt 50 000 kr. Dekningen kan kun utbetales én gang og kan ikke utbetales dersom det allerede er innvilget erstatning relatert til en av sykdommene i forsikringen. ​

Raskere utbetaling

Nå kan du få utbetaling allerede 24 timer etter at diagnosen er stilt eller at hjerteoperasjon eller transplantasjon er utført.

Reiseforsikringen 

Reiseforsikringen blir enda bedre i 2024.  

 • Digital legehjelp
 • Uhellsdekning
 • Erstatning av tap av leiebil

Digital legehjelp inkluderes i forsikringen

Det gir deg tilgang til lege eller sykepleier på telefon eller video hver dag hele året, på reiser med overnatting. ​

Forsikringen dekker nå også uhell som kan oppstå på reisen

Et uhell er når reisegods blir skadet ved en uforutsett hendelse. Du må vite når det skjedde og hva den konkrete årsaken var, og du må kunne vise frem den skadede gjenstanden på forespørsel. Forsikringssummen er 8 000 kr per skadetilfelle og egenandelen er på 1 500 kr.

Erstatter tap av leiebil

Hvis en forsinkelse på reisen fører til at du mister leiebilen du har reservert eller forhåndsbetalt, får du nå dekket kostnadene dette medfører opp til 8 000 kr.