Forsikringsleverandører

Tannpleierforeningens medlemsforsikringer er plassert i følgende forsikringsselskaper:

Tryg

  • Innboforsikring
  • Reiseforsikring
  • Barneforsikring
  • Øvrige skadeforsikringer

Storebrand

  • Livsforsikring
  • Uføreforsikring
  • Kritisk Sykdom
  • Ulykkesforsikring