Nyhet! Obligatorisk grunnforsikring fra 1. juni – med 3 forsikringer

Norsk Tannpleierforening innfører obligatorisk grunnforsikring fra 1. juni. Grunnforsikringen inneholder livs- uføre- og ulykkesforsikring og koster bare 167 kroner per måned.

Tannpleier_161137534_l.jpg

Alle yrkesaktive medlemmer i foreningen blir automatisk med i forsikringen uten krav om egenerklæring om helse. 

Dette får du med grunnforsikringen:

  • Livsforsikring med dekning på 500 000 kr
  • Uføreforsikring med dekning inntil 400 000 kr
  • Ulykkesforsikring med dekning på 2 millioner for deg og familien – inkludert faginvaliditet for deg som medlem. Faginvaliditet sikrer deg utbetaling dersom du er utsatt for en ulykke som går utover arbeidsevnen

Samlet pris er 167 kr per måneden. Dette er mye forsikring for pengene!

En obligatorisk forsikring gjør at yrkesaktive medlemmer kan nyte godt av et kollektivt gode som foreningen har forhandlet frem.

Dersom du ikke ønsker forsikringen, er det mulig å reservere seg. Da tar du kontakt med forsikringskontoret. Vær oppmerksom på at dersom du reserverer deg og senere ønsker forsikringen likevel, må du levere helseerklæring. Ved å reservere deg mister du muligheten til å kjøpe frivillig livs-, uføre- og kritisk sykdomsforsikring. Ikke gjør noe forhastet.