For deg som er pensjonistmedlem

Som yrkesaktiv har du hatt obligatorisk grunnforsikring med månedlige innbetaling knyttet til ditt medlemskap. Hva skjer med den nå og hvor lenge gjelder forsikringen? Her får du svaret på det, og også en oversikt over hvilke andre forsikringer du kan ha som pensjonistmedlem.

Seniordame_193117067.jpg

Varighet Tannpleiernes medlemsforsikringer:

Grunnforsikringen

  • Livsforsikring gjelder ut det året du fyller 70 år
  • Uføreforsikringen gjelder ut det året du fyller 60 år
  • Ulykkesforsikringen gjelder ut det året du fyller 70 år

Frivillig livs- og uføreforsikring

  • Livsforsikringen gjelder ut det året du fyller 70 år
  • Uføreforsikringen gjelder ut det året du fyller 60 år

Frivillig ulykkesforsikring

  • Ulykkesforsikringen gjelder ut det året du fyller 75 år

Kritisk sykdomsforsikring

  • Forsikringen gjelder ut det året du fyller 67 år

Innboforsikring

Alle trenger en innboforsikring, og Tannpleiernes innboforsikring har en av markedets beste pris og vilkår. Du kan velge mellom tre ulike dekningssummer, kr 1 mill, kr 2 mill og kr 3 mill. Prisen avhenger av valgt dekning og hvor du bor i landet.

Det er ingen øvre aldersgrense på innboforsikringen, og den kan du beholde så lenge du er medlem i Tannpleierforeningen.

Reiseforsikring

Som pensjonist kan du reise ofte, langt og lenge. Da passer vår helårsreiseforsikring perfekt: Du kan være på tur 90 dager sammenhengende, uten å betale noe ekstra.

Vår reiseforsikring gjelder for øvrig også for de mer hverdagslige reiser; til hytta, på stranden eller på bytur. Husk at reiseforsikringen er frivillig, og at du må kjøpe den for å bli med!

Andre forsikringer

Som medlem i Tannpleierforeningen har du også fremforhandlet rabattavtale i Tryg. Her kan du forsikre blant annet bil, hus, båt og hytte mm. Det er ingen øvre aldersgrense på rabattavtalen.

For mer informasjon om de ulike produktene og priser, kan du gå inn på produktsiden hvor du finner alle våre forsikringer.