Ulykkesforsikring

Forsikringen dekker deg og familien ved ulykke som gir varig medisinsk invaliditet. Forsikringssummen er avhengig av familiens sammensetning på ulykkestidspunktet. For barn gjelder forsikringen ut det året de fyller 21, for voksne ut året de fyller 70.

ulykke.jpg

En ulykkesforsikring kan forhindre eller begrense at en ulykke bringer deg selv og familien opp i økonomiske vanskeligheter. Forsikringen dekker ulykkesskader som fører til varig medisinsk invaliditet. Du kan også få erstatning etter benbrudd og brannskader, til behandlingsutgifter og dagpenger ved sykehusopphold ut over fem døgn.

Forsikringssummen er avhengig av familiesammensetningen på skadedagen, og dekker invaliditetsgrad helt ned til 1 %. Behandlingsutgifter dekkes med inntil 5 % av forsikringssummen.

 

Forsikringssummer

Familiesammensetning

Medlem

Ektefelle/samboer

Per barn

Enslig medlem

60 G

 

 

Medlem m/ ektefelle/samboer

30 G

30 G

 

Medlem m/ barn

30 G

 

36 G

Medlem m/ ektefelle/samboer og barn

20 G

20 G

26 G

 

Spørsmål og svar