Grunnforsikring

Som medlem av Norsk Tannpleierforening er alle yrkesaktive medlemmer automatisk omfattet av grunnforsikringen. Grunnforsikringen inneholder livs- uføre- og ulykkesforsikring inkludert faginvaliditet.

Tannpleier_161137534_l.jpg

Alle yrkesaktive medlemmer i foreningen blir automatisk med i forsikringen uten krav om egenerklæring om helse.

Samlet pris er 167 kr per måned. Dette er mye forsikring for pengene!

En grunnforsikring gjør at yrkesaktive medlemmer kan nyte godt av et kollektivt gode som foreningen har forhandlet frem. Det er lik pris for alle uavhengig av alder, kjønn og andre faktorer som vanligvis påvirker prisen. 

Har du livs-, uføre- eller ulykkesforsikring et annet sted i dag? Da er det viktig at du vet at en forsikring ikke utelukker en annen. Det betyr at du vil få utbetaling fra begge forsikringene om et forsikringstilfelle skulle inntreffe. 

Dersom du ikke ønsker forsikringen, er det mulig å reservere seg. Da tar du kontakt med forsikringskontoret. Vær oppmerksom på at dersom du reserverer deg og senere ønsker forsikringen likevel, må du levere egenerklæring om helse. Ved å reservere deg mister du muligheten til å kjøpe frivillig livs-, uføre- og kritisk sykdomsforsikring. Ikke gjør noe forhastet.

Disse dekningene får du med grunnforsikringen:

Ett års meldefrist

Husk at det er ett års meldefrist for å få utbetaling. Det vil si at du må informere forsikringskontoret om sykdommen eller skaden senest ett år etter at skaden har oppstått eller diagnosen er stilt, for å få utbetaling.